Mlodziezowy Osrodek Socjoterapii w Ustce
Biuletyn Informacji PublicznejMłodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce www.mos.ustka.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
Projekt "MOS-t w przyszłość. Wypracowanie nowych form aktywizacji zawodowej dla wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii"
Regulaminy
Dane teleadresowe
Dni i godziny otwarcia
Statut Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce
Kierownictwo i pracownicy
Psycholog
Pedagog
Rejestry i ewidencje
Przetargi
Oferty pracy
Status prawny
Organy MOS
Liczba miejsc
Dokumenty wymagane przy przyjęciu do placówki
Sprawozdania z działalności MOS
2015/2016
Galeria
Koło Sportowe
Koło Akwarystyczne
Trening Alternatyw Życiowych
Klub Wolontariatu
Koło Wokalne
Koło Kulinarne
Doradztwo Zawodowe
MOSO-WIEŚCI
Szkoła Podstawowa nr 4
Program nauczania
Liczba oddziałów
Programy
Program wychowawczy
Program Profilaktyki
Majątek
stan na wrzesień 2017
Zarządzenia dyrektora
2020
Uchwały Rady Pedagogicznej
Kontrola Zarządcza
Bilans - 2018 rok
Kontrole
wewnętrzne
zewnętrzne
Zamówienia publiczne
Świadczenie usługi żywienia wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce z dzierżawą kuchni w 2021 roku
Informacja o nieudzieleniu zamówienia
Świadczenie usługi żywienia wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce z dzierżawą kuchni w 2021 roku - 2
Plan postępowań o udzielenie zamówienia
rok 2021
RODO
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców
Klauzula informacyjna o monitoringu
Klauzula informacyjna o BIP

DokumentOdwiedzin
test1
Redakcja96224
Organy Bursy Młodzieżowej3652
Dane teleadresowe18733
Dni i godziny otwarcia14362
Status prawny925
Organy bursy4642
Statut Bursy Młodzieżowej1195
Regulamin organizacyjny5119
Informacja o majątku5020
Dane teleadresowe1030
Statut Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce7225
Przedmiot działalności i kompetencje4377
Informacje o majątku1
Kierownictwo i pracownicy13378
Przedmiot działalności i kompetencje1649
Cennik usług922
Nabór na stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO w Zespole Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Ustce74
Nabór na stanowisko PSYCHOLOGA w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii przy Zespole Placówek Edukacyjno - Wychowawczych47
Informacja o wynikach konkursu na stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO42
program nauczania12127
oddziały12089
Ogłoszenie24
miejsca4096
opłaty4073
opłaty4064
Statut MOS w Ustce5526
Organy MOS4161
Ogłoszenie o wyborze oferty14
Ogłoszenie II18
Nabór na stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO218
Rejestry3269
Wychowawcy MOS7702
10813
766
6462
Ogłoszenie o zamówieniu28
SIWZ12
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty53
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym175
SIWZ93
Pytania dot. ogłoszenia o przetargu66
Zmiana SIWZ 20.04.20099
Informacja z sesji otwarcia ofert56
Informacja o podpisaniu umowy61
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 2/200952
Informacje ogólne1
Ogłoszenie o sprzedaży samochodu Polonez Truck Roy10
status prawny10174
Organy MOS14673
liczba miejsc w MOS12169
Wykaz dokumentów i rzeczy wymaganych przy przyjęciu do MOS21312
opłaty3117
informacje74
10497
Ogłoszenie o otwartym naborze partnera339
Regulamin przyjmowania, przenoszenia i zwalniania wychowanków MOS w Ustce3632
Ogłoszenie o wyborze partnera90
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych1
Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy17
Statut Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce12478
Zapytanie ofertowe meble32
Zapytania ofertowe 16
wyjaśnienie zapytanie ofertowe usługa hotelowa9
wybór najkorzystniejszej oferty10
Wybór najkorzystniejszej oferty 13.05.201112
Zapytanie ofertowe - dostawa materiałów kancelaryjnych33
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy materiałów promocyjnych460
Biuro projektu1063
Założenia projektu MOS-t w przyszłość7429
PYTANIA DO POSTĘPOWANIA67
wybór najkorzystniejszej oferty - materiały kancelaryjne60
Informacja z sesji otwarcia ofert56
Przetarg nieograniczony na wykonanie badań naukowych202
Informacja z sesji otwarcia ofert MOS.MOS-t.2.201191
Ogłoszenie - zapytanie ofertowe usługi kurierskie1931
Ogłoszenie o naborze eksperta do konsultacji wypracowywanych nażędzi72
nabór na ewaluatora do dokonania analizy wypracowanych w projekcie narzędzi75
Nabór pracowników do opracowania ostatecznej wersji produktu21
Nabór na walidatora26
Nabór na eksperta17
II nabór na eksperta25
Zapytanie ofertowe 13
Zapytanie ofertowe10
Ogłoszenie o naborze na zastępstwo osoby na stanowisko Specjalisty ds promocji włączania i upowszechniania9
REGULAMIN NAGRÓD I KAR2714
Regulamin pracy MOS Ustka2756
SYSTEM OCENIAJĄCO-MOTYWACYJNY MOS Ustka 1494
Wybór najkorzystniejszej oferty51
Nabór osoby do przeprowadzenia działań lobbingowych42
Ogłoszenie o unieważnieniu naboru osoby do przeprowadzenia działań lobbingowych261
Regulamin ZFŚS2168
Ustka: Dostawa mięsa, drobiu, wędlin dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce na rok 2014.215
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 1/2014 32
Dostawa mięsa, drobiu, wędlin dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce na rok 201431
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 3/2014 5147
STATUT MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII W USTCE5235
627
Program wychowawczy5624
Program Profilaktyki4926
Ewaluacja zewnętrzna 2015166
Raport z ewaluacji zewnętrznej 20154387
STATUT MOS4062
Pedagog MOS4620
System Motywacyjny MOS2007
Procedury1897
Regulamin Pobytu2096
Kontrakt1626
TAŻ - Trening Alternatyw Życiowych3562
Koło Wokalne2
Koło Wokalne2022
Koło Akwarystyczne3221
Koło Sportowo - Turystyczne3324
Koło Teatralne2852
Klub Wolontariatu3451
Koło Kulinarne3313
Doradztwo Zawodowe3477
MOSO-WIEŚCI 3812
Koło Wokalne3739
Poszukujemy na staż do pracy biurowej165
2013-141197
2014-151151
2015-161213
2016-171285
stan na wrzesień 20172740
Konkurs na stanowisko Głównego Księgowego324
Statut MOS396
Ogłoszenie o naborze na stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO92
NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO95
NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO675
Zapytanie ofertowe1598
Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego38
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU "Świadczenie usługi żywienia w oparciu o dzierżawę wyposażonej w urządzenia i sprzęt kuchni wraz z zapleczem "552
Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu48
Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego151
Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego240
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU "Świadczenie usługi żywienia wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce z dzierżawą kuchni w 2019r. "92
ZMIANA ZAŁĄCZNIKA DO SIWZ37
Informacja z otwarcia oferty40
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY21
Zawiadomienie o podpisaniu umowy20
Statut Mos w Ustce865
Zapytanie ofertowe855
Zapytanie ofertowe836
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy1197
Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców1213
Klauzula informacyjna o monitoringu1215
Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego39
Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego266
Ogłoszenie o zamówieniu "Świadczenie usługi żywienia wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce z dzierżawą kuchni w 2020"574
Pytania dotyczące przetargu 20
Zmiana załącznika do SIWZ9
Informacja z otwarcia oferty363
Informacja o unieważnieniu przetargu34
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną "Świadczenie usługi żywienia wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce z dzierżawą kuchni w 2020 r."149
Statut listopad 20194387
Informacja o udzieleniu zamówienia101
Bilans - 2018 rok673
Zarządzenie Nr 1/n/2020296
Zarządzenie Nr 2/n/2020268
Zarządzenie Nr 3/n/2020260
Zarządzenie Nr 4/n/2020254
Zarządzenie Nr 5/n/2020222
Zarządzenie Nr 6/n/2020236
Ogłoszenie o naborze nauczyciela muzyki190
Zarządzenie Nr 7/n/2020178
Zarządzenie Nr 8/n/2020170
Ogłoszenie258
Zarządzenie Nr 9/n/202057
Zarządzenie Nr 10/n/202062
Zarządzenie Nr 11/n/202059
informacja o nieudzieleniu zamówienia21
Ogłoszenie74
Zarządzenie Nr 12/n/202057
Informacja z otwarcia ofert46
Informacja o udzieleniu zamówienia47
Plan postępowań 2021 rok48
Zarządzenie Nr 13/n/20207
Klauzula informacyjna o BIP19
Razem467722

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 475790